Şefkatimdendir

Şefkatimdendir

“Füsus”da varlıklara “Rahmani Nefes” diyor İbn Arabî. Rahmani Nefes”deki belirme ve varlıkların kaynaklarına da “kelimeler”. Peygamberlere “Kelimetullah” denilmesi de buradandır, diyor. Daha sonra uzun uzun “Nefsin...
Şefkatimdendir

Ücra “son” dedi

Konya’dayım. Hangi yıl hatırlamıyorum; bir-iki yıl önce. Mecburen bulunduğum bir yerde niçin bulunduğumu, çevremde ne olup bittiğini ve ortalıkta telaşla dolaşıp duranların neye benzediklerini, ne olduklarını anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalıştığım şeyleri azıcık...
Şefkatimdendir

Taşbakışı

[Mesela] taş.. Kimi için “cansız” bir cisim, maddedir o. İşte doğada bulunan şeylerden biri. Doğanın parçası. En çok alıp, denizde en ileriye atar, ya da kaydırak yapar. Şöyle “sanatsal” bir mizacı olan başka bi çeşit bakar ona; “ayy ne...
Şefkatimdendir

Şiirzenişler II / DİLeDÜŞtü

“Çelişik sözlere büründünüz.” Zariyat; 8. * Hiçbir söz insan diline düşmeden kötü değildir. * Hayat bir ırmak gibi akmıyor; tek bir nokta/an gibi bir çizgi üzerinde derinleşiyor. Dibe doğru. * Hiç: Varlık sağanağı. * Konuşma sessizliğin soluklanmasıdır, hayatıdır. *...
Şefkatimdendir

Şiir, dil ve düşünce

Mutad üzere şiir “öldü, bitti”ye getirilmeye çalışılırken iddialara artistik bir mesned kazandırmak için söz “döndürülür” şiir ve düşünce “bağlantısızlığı”nda karar kılınıverir. Valéry’nin adı da alet ediliverirse işe, hele...
Şefkatimdendir

Şiir kanını yerde komaz!

Başlangıçta DÜŞ vardı. Başlangıç ŞİİR DÜŞüyordu. ŞİİR nöbeti DÜŞüyordu insana da. ŞİİRi pusuda bekleyip dili döndüğünce susuyordu. SUSsESİ kaplamıştı; başka ses gelmiyordu; SÖZ DÜŞmüyordu. DÜŞSE de göğüS göğüSE çarpışıyordu başlangıçta onunla insan. Başlangıcımız bizi...