Değerli öykücü, eleştirmen Necip Tosun’un nitelikli kuram kitaplarından sonra elimize ulaşan “Türkçenin En iyi 100 Öykü Kitabı” alt başlıklı “Öykümüzün Sınır Taşları” adlı kitabı Ekim 2016’da okuruyla buluştu. Yazı hayatına öykü ile başlayan ve pergelin sabit ayağı misali bir ayağını öyküde sabitlemiş bir yazar olan Necip Tosun sadece öykü yazarak değil; aynı zamanda öykü türünü kuramsal açıdan inceleyerek ve bu türde verilen eserlerin nitelik taramasını yaparak özelde öyküye genelde ise Türk edebiyatına katkı sunmaya devam ediyor. Kitapta yer alan eserler, ancak bir akademik çalışmada görebileceğimiz titizlikle seçilmiş. Yazarların tüm eserleri okunarak ve bir ön eleme sürecinden sonra yazarın da kriterlerine ve öykü zevkine en uygun esere kitapta yer verilmiş. Seçilen eserler tüm boyutlarıyla tanıtılmış, eserin ilk baskısına ait kapak dahi unutulmamış.

Öykümüzün Sınır Taşları gerek öyküye yeni başlayanlar için gerek Türk öykücülüğü hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için gerekse akademik çalışma öncesi öyküye ait bir yol haritası edinmek isteyenler için mutlaka başvurulması gereken bir kaynak eser niteliğindedir. Yazar eserde bir kronolojik sıra takip ederek ilerlemiş. Yazarın takip ettiği bu düzen, Türk öyküsünün tarihi süreç içerisinde geçirdiği evreleri, biçimsel denemeleri görmek açısından son derece net fotoğraflar koyuyor önümüze. Sadece öyküye dair fotoğraflar da değil bunlar; aynı zamanda değişen toplumun sosyolojisini de okumak mümkün bu yorumlardan.

Seçilen eserlerin tanıtımı yüksek bir dikkat, titiz bir dönem okumasıyla yapılmış. Eseri döneminden bağımsız düşünemeyiz. Eserin biricikliği, değeri de yine kendi döneminde üretilen eserlerin kıyasıyla ortaya çıkar. Bu bağlamda “Öykümüzün Sınır Taşları” bir dönem okuması ya da bir dönem değerlendirmesi yapması açısından da önemlidir.
Öykü türü, insanın yeryüzü macerasını anlatır. Odağında insan vardır. Anlatım insandan insana, insandan topluma, toplumdan insana; kavramdan, çağrışımdan insana sürekli bağ kurarak ilerler. Öyküde yer alan karakterler, mekânlar, atmosfer betimlemeleri, kullanılan terkipler, deyimler, yazarın kurguyu işleme titizliği bilinçli okur açısından da nazar-ı dikkate alınan hususlar arasındadır. Öyküye dair bahsettiğim bu malzemeler kullanım açısından oldukça geniş bir perspektifle yazar tarafından titizlikle değerlendirilmiş, yerine göre karakter tahlillerine, ayrıntılı mekan incelemelerine yer verilerek, yazarın sanat algısı, düşünsel duruşu net cümlelerle ifade edilmiştir.

Eserin sonunda okura yol göstermesi açısından kavram ve kişi adları dizini yazarın eser üzerinde ne denli titizlikle çalıştığının bir göstergesidir.

Bu minvalde daha nice eserlerle Türk öykücülüğüne katkı sağlaması dileğiyle sevgili Necip Tosun’a ve öyküye değer veren Dedalus Kitap’a teşekkür etmeliyim.

%d blogcu bunu beğendi: