YARIŞMANIN AMACI

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen bu yarışma ile lise ve üniversite seviyelerindeki gençlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Yaşama çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve hayal güçlerini bir bakış açısı çıktısı olarak kullanmak.
Gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek.
Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak.
Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

KONU

“Derdiyle Dermanıyla Hastasıyız İstanbul’a” sloganı ile duyurduğumuz Karikatür Yarışması, İstanbul Karikatür Festivali’nin temelini oluşturan etkinliklerden biridir. Karikatüre meraklı ve yetenekli gençlerin, her mevsimde her dönemde hastası olduğumuz, kalabalığı, trafiği ve keşmekeşi gibi şikayet ettiğimiz sıkıntıları olsa da güzelliklerinden, mahalle kültüründen, tarihi dokusundan, doğasından vazgeçemediğimiz İstanbul’un birbirinden farklı halini ve bu şehirden insan manzaralarını karikatürlerine yansıtmalarını bekliyoruz.
Alanında uzman sanatçı ve yazarların bulunduğu “Jüri Komisyonu” tarafından derece ödülü ve sergilemeye hak kazanan eserler, İstanbul Karikatür Festivali için özel konsept olarak hazırlanan İstanbul Şehir Hatları Vapurunda açılacak olan sergi ile sanatseverlerin ziyaretçilerini bekliyor olacaktır.

TEKNİK

Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.

KATEGORİ

Karikatürler, tek kare ve çoklu karelerden oluşmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin Teslimi
10 Mart 2017 – 5 Mayıs 2017
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
8 Mayıs 2017
Ödül Töreni
13 Mayıs 2017

Lise ve üniversite yaş seviyesindeki tüm gençlere açıktır.
Yarışmacılar en fazla 3 adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
Karikatürler belirtilen yarışma konusu ile uyumlu olmalıdır.
Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir ve yarışma dışı bırakılma sebebidir.
Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Eserlerin postada görebileceği zararlardan festival organizasyonu sorumlu değildir.
Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
Jüri Üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya katılan eserler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.05 Mayıs 2017)
Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını İBB ve TÜGVA ‘ya verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için İBB ve TÜGVA ’ya izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, İBB ve TÜGVA ’ya aittir.

YAPITLARIN TESLİMİ

Yarışmacılar öncelikle bir rumuz – mahlas oluşturacaklardır. Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
www.karikaturfestivali.istanbul adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili başvuru formunu doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece rumuzlarını yazacaklardır.
Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:

Türkiye Gençlik Vakfı
Lise Koordinatörlüğü
Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 140/A Toya Plaza Kat 1 Zeytinburnu, İstanbul

Seçici kurul üyeleri, İBB ve TÜGVA tarafından belirlenmiş kişilerden oluşur. Bu kurul üyeleri yarışma sırasında eserlerin hepsini birlikte değerlendirmekle yükümlüdür.
Seçici kurul üyelerinin oy birliği ile belirledikleri adaylar uygun görülen kategorilerde ödüllendirilir.
Seçici kurul üyelerinden, mücbir sebeplerle katılamayanlar olursa, yerine TÜGVA tarafından üye belirlenir.

Daha fazla bilgi ve katılım formu için;
http://karikaturfestivali.com/

%d blogcu bunu beğendi: