SIR AT 195
Kuş rüyasında
Tutuştuğunu görüp
Kanatlarının…

SIR AT 196
Kim görebilir
Ateşin rüyasını
Külün içinde…

SIR AT 197
Diyorum dünya
Nişan yüzüğümüze
Taş olmak için…

SIR AT 198
İki tavşanın
Şapkadan çıkarması
Bir diğerini…