Hiçbir şair yazar yoktur ki kelimelerinin yeryüzünde bulunmadığı zamanlarda soluk alıp vermesini istemesin. Hem insanlara armağan edilmemiş âb-ı hayat belki de eserlere lütfedilmiştir. İnançlarıyla arzularını bir araya getirebilseler, bedenlerinden uzak tutamadıkları faniliği pekâlâ kitaplarına yaklaştırmayabilirler. Klasik Türk edebiyatının Hz. Peygamber’le kurduğu manevi bağ, edebiyatın ebediyete çevrilmiş yüzüdür aynı zamanda.

Hz. Âdem’den bugüne kadar hiçbir insan için Hz. Peygamber kadar eser yazılmamıştır. Hiçbir insan O’nun kadar sevilmemiştir çünkü. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’yı (sav) mısralarına taşımak yalnız o muhabbetin bir nişanesi değil, o muhabbetle aşılanan bir ebedilik iksiri olmuştur şairler için. Klasik edebiyatımızda naatla başlamayan bir divana rastlamak neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden naatı olmayan edibi şuaradan kabul etmemiştir edebi meclisler.
Naatlardan ibaret değildir edebiyatın Hz. Peygamber’le (sav) kurduğu köprü. Başta mevlid olmak üzere yirmiye yakın edebi aynadan yansımaktadır Hz. Peygamber sevgisi. Karabatak Dergisi geleneği ihya etmenin önemine binaen ayın dosya konusu olarak “Klasik Edebiyatın Cansuyu Hz. Peygamber (sav)” başlığını seçti. Sevgili Efendimiz’in hasret ve özleminin edebiyatımıza yansıyışıyla ilgili birbirinden kıymetli yazıları okurlarıyla buluşturdu bu dosyada.

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu “O’nu Sevdiğini Söylemenin Bir Yolu Olarak Edebiyat”; Prof. Dr. Kemal Yavuz “Türk Naat Edebiyatına Genel Bir Bakış”; Sare Öztürk “Asr-ı Saadetten ‘Kaside-i Bürde’ye Arap Edebiyatında Naatın Yolculuğu”; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük “Mevlid’in Sosyal Ontolojisinin Mana ve Mazmunu Üzerine Bir Deneme”; Prof. Dr. Nihat Öztoprak “Muhabbetten Muhammediye Oldu Hasıl”; Prof. Dr. Zülfikar Güngör “Hz. Peygamber’in Sözle Çizilen Portresi: Hilye-i Nebevîler”; Yrd. Doç. Dr. Türkân Alvan “Dahilek yâ Resûlallâh!”; Prof. Dr. Musa Yıldız “Niyâzî Mısrî’nin Şiirlerinde Peygamberimiz”; Prof. Dr. Mehmet Akkuş “Efendimizn Mi’râcı ve Mi’râciyyeler”; Prof. Dr. Sebahat Deniz “İslâmî Türk Edebiyatında Şefâat”; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özkat “Hazret-i Peygamber’e Aşkın Bir İfadesi: Mevlidler”; Ali Sürmelioğlu “Haremeyn Hediyesi: Hikmet, Edep, Nâbî”; Bünyamin Demirci “Cehennemi Titreten Ateş”; Aziza Rüya “Rahmeti Arayan Su”; Kübra Demir “Klasik Türk Edebiyatında Hz. Muhammed’in Nuruna DairBil Habîbüm Nûrıdır Bu Nûr” ve Ahmet Yıldırım “Hoca Ahmed Yesevî’de Hz. Peygamber (s.a) Sevgisi” başlıklı yazılarıyla hazine sandığının kapağını açtılar.

Bu bağlamda, yeni bir mevlid yazmasınıda dikkate alarak, “Bosna’nın Mehmet Akif ”i olarak bilinen şair ve dava adamı kıymetli Cemaleddin Latiç’i konuk ettik röportaj sayfalarımıza. Bir döneme ve bir davaya ışık tutan bu eşsiz röportajı, değerli hocamız Hasan Akay hazırladı. Bu sayının şairleri –ki birinci bölümdeki bütün şairlerimiz, çalışmalarına dergimiz aracılığıyla birer naat eklediler- Adem Yazıcı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Ayşe Sevim, Nurettin Durman, Dursun Güzel, Dursun Ali Tökel, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik,Meryem Kılıç, Sevgi Yerlioğlu, Adnan Metin, Çayan Özvaran, Ali Seyyah, Cennet İmata, Dila Akçay, Firdevs Aparı, Özcan Ünlü, Süleyman Unutmaz,Enes Talha Tüfekçi, Mehmet Can Acer, Mustafa Çeğindir ve Şeymanur Cuvoğlu. Çeviri şiirde ise Naime Erkovan ve Nihan Albayrak yer alıyor. Öykücülerimiz Emine Batar, Hatice Kübra Koca, Yasin Çetin, Ali Murat Binark, Ünzile Akkan, Ayşe Uçkan,Mustafa Uçurum, Nehar Çakır Ordu ve Sıddık Yurtsever. Deneme yazarlarımız Kâmil Yeşil ve Emine Batar iken poetika yazarlarımız Hasan Akay ve Ali Ömer Akbulut. Bu sayının kitap inceleme sayfalarında Sevgi Yerlioğlu, İbrahim Tenekeci’ninson şiir kitabı “Görmeden Ölmek”; Naime Erkovan, Demet Şahin’in ilk öykü kitabı “Uzun Kışın Suçlusu”;Ahmet Can, Hümeyra Yabar’ın ilk öykü kitabı “Uykusuz Meyveler”; Hüseyin Cömert, Hüseyin Su’nun“Hikâye Anlatıcısı”; Şafak Çelik, Kamil Remzi Cin’in ikinci şiir kitabı “Alkışlanan Yaralar” ve Sıddık Yurtsever, kolektif bir çalışma olan “Korkut Ata Ne Söyledi” isimli eserleri incelediler. Ve olmazsa olmaz dostlarımız: Görsel sanatlarıyla Sedat Gever, ErtanA yhan Sertöz, M. S. Topbaş, Ayşe Ural ve Latif Dinçaslan; sinema yazılarıyla Songül Koç; gezi yazılarıyla F. Hande Topbaş ile Karabatak otuz birinci kez havalanıyor.

%d blogcu bunu beğendi: