Bugün yine kan var,
Yine unutulmuş dizlerimde soğuyan ağrı
Hıfzettiğim isyanlarım yine düşmüş müfredatından medresenin
Bugün yine kan var,
Kafamda İbn Arabî’den yorumsuz bir Mekke
Anladım… yanlış kuruyorum kendimi hocam
Ama grameri çok düzgün bir kaderin suladığı telaffuzum
Fiil-fail-mef’ul sıralamasını şaşırmayan bir hayatım var
Yürüyüşüm önden gider örneğin, ben onu takip ederim
Bugün yine ölmüşüm hocam, yine manşete çekilmiş özgeçmişim
Siz ölümü gömün, bir ara gider girerim kazdığınız mezara
Yoksa usûlüddinde yerim yok mu, erken verilmiş bir salâ mıyım

Bugün yine kan var,
Üç beş harfin çıkardığı gürültüyle uyanıyorum her sabah
Üç beş harfe verilen salâyla açıyorum gözlerimi
Mukadderat diyorum hepimizin gideceği yer orası
Herkes öyle dediği için ben de öyle diyormuşum
Herkesin gideceği yer mukadderatmış hocam
Çıkarın beni usûlüddinden, bir teferruat olarak yazın şuracığa
Levh-i mahfuzu bilmiyorsunuz madem
Parayla imanın kimde olduğunu da
Niçin toplu katliamlarınızın müşterek kanı benim
Ve bir gün araçla amacınız arasındaki farkı vurduğumda
Bir sapma olarak beni nereye gömeceksiniz.

%d blogcu bunu beğendi: