Bundan dört yıl kadar önce Uygur Göçmenlerinin yaşadıkları vahim sorunları gözlemlemekle depreşen duygusallığımızda, birkaç çaresize kişisel yardımda bulunmanın yeterli olamayacağı kanısına varmakla bir arayış içinde idik. Bu süreçte, Doç.Dr.Didem BUHARİ’nin buluşu ve yönlendirmesi ile Aykut KAYA, Ali U. ŞAHİN ve Ahmet BUHARİ üçlüsünden yayılan “Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ve ömrümüzün en masum yılları olan çocukluk anılarımızı içeren bir hikaye kitabı oluşturmak ve bunun geliri ile Uygurlar ve benzeri güçlükleri yaşayan mazlumlara bir ilk hız, bir devinim sağlayacak, umutlarını ve özgüvenlerini artıracak yaklaşımlarda bulunmak” arzusu çevreye yayıldı.

Bu düşüncemizi açtığımız eğitimli kişiler hararet ve heyecanla destek olmaya çalıştılar, birer ikişer yazdıkları hikâyelerini gönderdiler. Ahmet BUHARİ bu hikâyelerden aradığımız özellikleri içerenleri ayırıp, gerek yazarları ve gerekse diğer teknik bilgi sahibi kişilerle işbirliği yaparak bir eserde topladı. Değerlendirmelerini almak istediğimiz uzmanlar Prof.Dr. Ali YAKICI, Prof.Dr. Hakan KIRIMLI, Prof.Dr. Salih AYNURAL, Doç.Dr. Didem BUHARİ ve Aykut Basım ve Matbaacılık Ynt. Krl. Bşk. Aykut KAYA da onay verince basım gerçekleşti.

Başlangıçtan bu yana görüşmelerde bulunduğumuz;

İstanbul Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği, Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Uygur göçmenleri gibi mağdur soydaşlarımızı ve bunlara iş ve iş eğitimi verebilecek iş insanlarını araştırmak görev ve sorumluluğunu üstlendiler.

Şimdi el birliğiyle bu kitapları dağıtarak okuyan gönüllere kültürel birlikteliğimizin oluşturduğu doğrultuyu, çeşitliliklerimizin meydana getirdiği zenginliği hissettirmek; edebiyatımıza içtenlikli, yöresel ağızları tanıtan, çocukluğumuzun tertemiz duygularıyla yoğrulmuş öyküler kazandırmak; projemize ereğimize ulaşmaya yeter bir finansal birikim sağlamak üzere, tüm katılımcılar el ele, gönül gönüle hep birlikte çalışıyoruz. Bunun için yazarlarımız arasından 7 kişinin ve dernek başkanlarının önderliğinde bir yönetim, tüm yazarlarımızın ve grafikerimizin içinde bulunduğu bir Üst Kurul oluşturduk. Akademisyenlerimize danışmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bizim sağduyumuzdur, öncülerimizdir.

Siz de aramıza katılmak isterseniz;

– Anılan mağdurları ve onlara iş ve iş eğitimi verecek potansiyel ve gönüllülükte iş insanlarını belirlemek,

– Nihayet proje kapsamında onlara hangi dönemlerde, ne ölçüde yardımlar yapmamız gerektiğini önermek gibi işlevler sizi bekliyor. Doğal olarak, kitabımızın dağıtımına ön ayak olmak işbu gönüllüler kervanına katılmanın ilk basamağı…

Türk İllerinde Çocukluk Günleri’nde ülkemizde, Bulgaristan’da, KKTC’nde, Azerbaycan’da, Özbekistan’da ve Doğu Türkistan’ın çeşitli yörelerinde yaşamış 20 yazara ait 26 öykü var.