TIĞ 79
Bildiğin şeyler
Giz taşıyor içinde
Bilmediğince…

TIĞ 80
Bırakabilsen
Altında kalacak dağ
Omzundakini…

TIĞ 81
Nereye gitse
Bir kadın bir ırmağı
Çekip gidiyor…

TIĞ 82
Rüzgârın dağa
Getirdiği haberler
Ne ise artık…