“Onların dünyalıklarından elde etmek için dininden taviz verme; böyle davranırsan, onların gözünde küçüleceğin gibi, dünyalıklarından da mahrum kalırsın; dünyalıklarından mahrum kalmasan dahi, geçici ve âdi bir şeyi hayırlı ve ebedi bir hayata tercih etmiş olursun.” (İmam Gazali; İhya)

Şöhret ve makam-mansıp basamaklarının başını tutmuş âhiretsizlerin (“solcular”ın) seni, elinden tutup şöhre ve makam mansıba tırmandırması (dergi ve gazetelerinde ürünlerinin yeralması, kimi mahfil ve mekânlarda selâm işaretlerinin sana teğet geçmemesi, kimi toplantı ve gösteriş düzenlemeleri için tarafına davetiye gönderilmesi vs.) için onlara yalakalık etme, sevimli (fino gibi) görünmek uğruna âhırî değerleri hafife alıcı şaklabanlıklara kalkışma, âhirete inanmaktan utanır gibi tavırlar sergileme; bu tarzda hareket edersen USA damgalı ($ maaşlı) konyak enteli şarap romantiği bu solcuların (âhıretsizlerin) gözünde (dahî) küçük düşeceğin gibi, (ırzını, namusunu ve imanını teslim almadan) şöhreti (ve makam-mansıbı) sana lâyık göreceklerini desanma; allem edip kallem edip, el etek öpüp ayak yalamak ve hamuda kalkmakla bir parça şöhret ve dünyalık kopartsan, geçici ve âdi bir kazanım uğruna hayırlı ve ededî bir hayatı feda etmiş olursun.

Karşınızdayken oyunuzu avlamak için (âhıret ayranınızı kabartıcı) konuşur, sonrasındaysa, âhıretsiz şeytanları (solcular) ile kapalı kapılar ardında başbaşa kaldıklarında (sözlerine ihanet edip sizi satmak için) pazarlıklara girişip, asıl size karşı takıyyede bulunduklarını itiraf eder, gönüllerinin aslında dünyevi kazanımlardan yana (dönük) bulunduğunu söylerler.

Eğer sol bir koridordan (dehlizden) geliyorsanız, müslüman bilinmekten (kimliğinden?) (ata mirasından -başka bir anlamı bulunmadığından- utanır gibi) utanç duyan cenah(lar) nezdinde krediniz sonsuzdur.

Veya, müslüman bilinmekten gizlenme ve hatta dolaylı da olsa böyle bilinip tanınmayı dışlayıcı tarz ve yönde yazıp çiziyor ve güncel/zahirî hal ve hareketlerinizde âhırî-ahlâkî değerleri tanımayıcı, örseleyici tavırlar sergiliyor ve konuşurken sol tandanslı (boyalı) kelime ve kavram ve deniymleri -ama yerli ama yersiz- kullanıyorsanız ve hele kimi mekân ve mahfillerde entipüften de olsa bir iki solcu bilinen ile yanyana arzıendam etmiş iseniz (ürünlerinizin kimi sol yayın organlarında yayınlanması pek de gerek şart değildir, artık), yani demokrat-liberoş bir poz sahibiyseniz.. ortalığı mantar (kötü-para) gibi kaplamış sizin gibiler karşısında, birer haltmışsınız zannedip ağzı açık kalan (dolayısıyla salyaları akan -ama tabii ki bunu farkedemeyecek kadar) lumpen (sekreterleriyle gizli nikah-?-lanan) sermaye (hamalları) nezdinde krediniz oldukça yüksektir.

Müslüman bilinmekten utanç duyma karşılığında kıyık-kıymık şöhretlere, hatta büyülü kutular içinde şöhretin üst basamaklarına birkaç günlügüne tırmandırılanlara rastlıyoruz…

(Vesaire, vesaire de… Toprağın altı düşünülmeden, toprağın ötesine hazırlanılmadan… müslüman kalınabilir belki -Allah her şeyi, en iyi bilendir- ama, tihap mü’minlere lâyık görülmüştür ve birbirine kardeş kılınan mü’minlerdir.)

%d blogcu bunu beğendi: