SIR AT 311
Kara bir köpek
Nasıl da ısırıyor
Karanlığından…

SIR AT 312
Sarman mı sarman
Anne kara kedinin
Altı yavrusu…

SIR AT 313
Ansızın bir gül
Yarar sol yanımızı
Dikenleriyle…

SIR AT 314
Belki de ölüm
Parmak uçlarımıza
Gizleniyordur…