Görmeye meraklı olmadığım yüzlerine maske takmadıkları yetmezmiş gibi, başka yüzlere sigara dumanlarını savuranları mı seveceğim?
Maskesini çenesinin altında taşıyıp, ağzından sıvılar saçarak konuşanları da sevecek değilim.