Kediler açlıktan kırılırlarken tıkınanları niye seveyim?

Zavallı hayvanları beslemeye çalışanları engelleyenleriyse sevmemekle yetinmiyorum, öylelerinden iğreniyorum.

Evlerini fare sürüsü bassın!