adı gittiğin olsun
harcadığın kandığın
kapıldığın söz olsun yalan
anlıyamadığın adlandırılmamış
biter mi menzilsiz yolcu
hayat çemberin içinde
kaldı adımlanmamış çöl
rüyasında dört çivi çaktı
elinde haçer sevgilinin
sevgilin elinde hançer
hançersin sevgilinin elinde
avcunda cesedi cenin
adı gittiğin olsun
bırak yutulmasın acı ağlamak
sökülsün kırmızı bakış
sökülsün saplandığı yerden
fırlatılsın taş
vitrinim bin parça
sararmış yüreğim
sahafa satılsın
bırak