Kim/sesini bulur sıyrılabilse şair
libasından dünyanın
süzülür tevbe kıvamında şiir
kalb’acıyorsa eğer
sızar ilmeklerine ak sayfaların

Genzi yakan o kokuydu ki
kasımpatılardan devşirilmiş
ölüme ulanmamış bir hayata
bulanmakla yiten ecza;
yağmurun toprağa değdikçe
filizlenen hayatın kokusu:
Davran ha, davran
Ya, ol da öl!
Onlar nereden bilsin
saçları ıslak ölmeyi.
Dirilten bir ülküden yansımayla
gir, ücrasına hayatın
dilinde apaçık bir ezgi olsun
şuleler saplansın içli kelimelerden
yakan ve suvaran
yekindirmek için bir çırpıda
kırmak için bilektekini

dokuzyüz doksansekiz