İzmirli yazar Tufan Erbarıştıran’ın Doruk Yayınları’ndan 2022’de çıkan Karşı Kıyının Yankısı adlı kitabı Yununcaya çevrildi. Halen Yunanistan’da yaşayan tanınmış iki yazar olan Theodoros Grigoriadis ile Maria Skiadaresi’nin birer öyküsünü çözümleyen Tufan Erbarıştıran, iki kıyı ülkesinin dostluk ve barış içinde yaşaması gerektiğini de önemli vurguladı.
Kitapta öncelikle Yunan edebiyatı üzerine bir giriş bölümü bulunuyor.
“Yunan edebiyatı kadim döneme dayanır ve bu uzun süreçte çok önemli şairler/yazarlar/filozoflar/tiyatro yazarları çıkmıştır. Ege Denizi Bölgesi’nde felsefe ve tiyatro alanlarında çok önemli eserler bırakmıştır.” (TE)
Sonraki bölümde ise Theodoros Grigoriadis’in yaşamöyküsü ile edebiyat anlayışı yer alıyor. Yazarın Yer Hostesi adlı öyküsü ayrıntılı bir biçimde irdeleniyor. Günümüzde insan kaçakçılığı ne yazık ki bölgesel savaşlar nedeniyle güncelliğini koruyor. Öykü bu dramatik konuyu işliyor. “Dilini/kültürün bilmediği bir ülkeye yasadışı yollarla gelenler için yaşam çok sordur. Göçmenlik duygusu kişide kendini aşağılama duygusunu da beraberinde getirir.” (TE)
İkinci öykü ise bir kadın yazar tarafından yazılmış. Maria Skiadaresi’nin yaşamöyküsü ve edebiyat anlayışı anlatılıyor. Sonra da “Zavallı” adlı öyküsü kapsamlı bir biçimde irdeleniyor.
“Öyküde iki ayrı evlilik anlatılır. Mutlu bir evlilik ile mutsuz bir evliliğin karşıtlıkları anlatılır. Kadın kahramanın psikolojik tahlilleri okur üzerinde etki bırakıyor.” ( TE)
Tufan Erbarıştıran, bu kapsamlı çalışmasında sadece karakter çözümlemeleri yapmıyor. Ege’nin iki kıyısındaki insan kaçakçılığının toplumsal boyutlarını da sergiliyor.
Yunancaya çevrilen Karşı Kıyının Yankısı’nın Atina’daki Tsoukatos yayınevi üstlenmiş. Yunancaya çevirisini Atina’da yaşayan Tanos Zarangalis yapmış. Kitabın ilgi görmesi durumunda Tufan Erbarıştıran’ın başka kitaplarının da Yunancaya çevrilmesi söz konusu.

TUFAN ERBARIŞTIRAN
iZMİR

0 – 530 200 2668