İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Yazı: Meçhul Yollara Sapmak / 5

ŞİİR
İhsan Deniz / Yana Yana Yan Yana / 7
Faruk Uysal / Herkes Şiir Yazsın / 8
Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri: Meyveleri Hep Acı / Yaşlı Martılar / İstanbul’u Sevmek / 10
İrfan Çevik / Kereste / 12
Şakir Kurtulmuş / Kaybolan Oyuncaklar / 13
Hüseyin Bektaş / “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden” / 15
Şadi Oğuzhan / Roman Kahramanları / 17
Yasin Koç / Dikey Hiç / 18
Ahmet Menteş / Saklandım / 20
Eyyüp Akyüz / Günah Stoku / 21
Bilal Can / Spinoza Okuyup Türküyü Unutan Ağrıya / 22
Yunus Karakoyun / Bu Kış Uzun Sürebilir / 24
Yusuf Bal / Dönüşüm / 25
Hale Nur Yenihançer / Son Celse / 26
Ayşe Nur Kaymak / Bu Sayılmaz / 27
Kubilay Özmen / 570 / 28
Agâh Sayra / Yakarış / 30
Galip Puse / Gözü Kara Güzelliğin ve Kırlara Uygunluğun / 31

ÇEVİRİ SAYFALARI
Hüseyin Münzevi / Kadeh / Ay ve Kaplan / Tüm İsimler / Çev: Nasrin Zabeti Miandoab / 33
Ayda Majid Abadi / Dört Şiir / Çev: Turgut Say / 34

YAZI
Necmettin Turinay / Süleymaniye Kürsüsü’nden Âlem-i İslâm’a Bakışlar / 36
Hasibe Çerko / Üç Kurban / 48
İbrahim Eryiğit / İlhan Berk’in Sayıları Şiirleştirmesi / 55
Alaattin Diker / Heidegger ile Konuşmalar- I / 60

DOSYA: HÜSEYİN ATLANSOY ŞİİRİ
Bilal Can / Sunuş / 64
Hüseyin Atlansoy / Köşede O Kader / 66
Mehmet Solak / Yüzümdeki / 67
Ethem Erdoğan / Hüseyin Atlansoy’un “Gelişin” Şiirine 3 Nazire Denemesi / 70
Yunus Emre Altuntaş / Aşağısı Şehir / 71
Bilal Can- Ethem Erdoğan / Hüseyin Atlansoy ile Söyleşi / 72
Ethem Erdoğan / Saf Şiirden Sahih Şiire Dönüşüm ve Hüseyin Atlansoy Örneklemi / 74
Leyla Arsal / Bir Gökyüzü Aralığı: “Yüzümdeki Eşik” / 79
Yunus Emre Altuntaş / Modern Türk Şiirinin Zencisi: Hüseyin Atlansoy / 86
Mehmet Özger / Hüseyin Atlansoy Şiirinde İroni / 102
Eyyüp Akyüz / Hüseyin Atlansoy Şiirinde Diyalojik Söylem / 105
Aziz Kağan Güneş / 1980 Döneminde Hüseyin Atlansoy Şiiri / 110
Ahmet Edip Başaran / Hüseyin Atlansoy Şiiri / 113
Halil Ünal / Hüseyin Atlansoy ve Şiire Dair Dağınık Sözler / 126
Bilal Can / Bir Giriş Yahut Şairin Şiirle Tanıklığı: “Yüzümdeki Eşik” Bağlamında Şiir, Şuur ve Coğrafya / 128
Mehmet Okumuş / Hüseynî Şiir / 133
Nedim Uzsoy / “Kar Kaplanı Kaplar” Üstünden Atlansoy Şiirini Okumak / 135
Adem Yazıcı / “İntihar İlacı”ndan Çıkamamak / 139
F. Sueda Kurt /Bir Son Kitap: “Perondaki Melek” / 143
Enes Can / Bizim Buralarda Biri Seviliyorsa Güzeldir / 145

ŞİİR GÜNDELİKLERİ
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 147

YAKIN BAKIŞ
Leyla Arsal / Bir Adanmışlık Abidesi: Melek İmgesi / 151
Çizim: Abdurrahim Toprak / 160
Leyla Arsal / Sonsuz Bir Kontrpuan / 161
Funda Kızıler Emer ile / Melek İmgesi Kitapları Üzerine Söyleşi / Konuşan. Leyla Arsal / 163

OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / Nevval Es-Sa’dâvî’nin Ardından / 182

PORTRE
Mehmet Aycı / Güneşin Gezgin Hâli / 183

HECE POSTASI
Faruk Uysal / Derkenar / 185
Düzyazı – Şiir İlişkisi / 188

ÇEŞITKENAR
Erol Yılmaz / Yaşayan Kütüphaneler ile Yaşayan Toplum / 190

KİTAPLIK
Hayrettin Orhanoğlu / Anlatıların Gizli Kapısı ya da İbrahim Tüzer’in Anlatı/Yorum’u Üzerine / 193
İbrahim Gökburun / Yanına Gittiğimizde: Bir Kitabın Adı ve İçeriği Üzerine / 195
Mehmet Kurtoğlu / Şanlıurfa Kolyesi (Bosna Gerçeği Urfa Mistiği) / 197