Çoğunluk nasıl yalnızca bir çoğulluğun yani çeşitliliğin ifadesi değilse azınlık da özne ya da tekilliğin
ifadesi değildir. Çoğunluğun indirgenmiş hali sürüleşen çokluksa azınlığın indirgenmiş hali de duvarlarını
örmüş “yalnız kurt”tur. Şiir her tür indirgenmenin önünde durarak çoğunluğun avamlaşmasıyla azınlığın
elitleşmesine engel olur. Buzdokuz şiir-eleştiri-teori arasındaki bağı tesis ederken çıkarsızlık fikrini
işledikten sonra, hakikati bizden çalan çağdaş mitleri soymakla, ardından montaj kavramıyla ilgilenmişti.
Yedinci sayısında Buzdokuz estetik bir tavırla azınlıkta olanın şiirini inceliyor. Gizem Atlı çevirisiyle
Charles Bernstein, Murat Üstübal, Hayriye Ünal, Anita Sezgener, Rafet Arslan, Burak Ş. Çelik, Zeynep
Arkan, Emre Yılmaz’dan oluşan Home yazarları, grup normlarını sorgularken rağbet görmeyen azınlığın
tedirgin yaşamını da dile gelmeye davet ediyor.
Buzdokuz yedinci sayısında paradigma değiştiren şiirlerle ESC dedi. Christian Bök “Olağanüstü Koşullarda
Yaşayabilen Organizmalar” serisini yayımlamaya bu sayıyla başladı. Nico Vassilakis, Astra Papachristodoulou,
Burak Ş. Çelik, Erdal Ateş, Hafize Çetinkaya, Hakan Şarkdemir şiirleri, Tim Gaze “soyut
gürültü” serisinin ilki ve Mert Özden ise bir traspho örneği ile ESC’de yer aldı.
CTRL+A bölümünün şairleri şöyle: Ertuğrul Rast + Atakan Yavuz + Zeynep Tuğçe Karadağ + Emre Söylemez
+ Mert Özden + Burak Ş. Çelik + Muhammed Yusuf Aktekin + Mehmet Mümtaz Tuzcu + Hüseyin
Akcan + Ofelya Bayraktar + Mustafa Torun + Osman Gönül + Serkan Özer + Umran Güler + Utku’can
Yazıcı + Süreyya Altunkara + Oytun Akdeniz + Mel Nichols + Hayriye Ünal.
Buzdokuz 7’de Prt Sc bölümü önemli bir Language şairini konuk ediyor: Charles Bernstein. Bernstein
ile şair ve popülerlik konusunu, Beat kuşağı ile kavgalarını, politik şiiri, şiirin felsefe ile ilişkisini Atakan
Yavuz konuştu. Bernstein’ın ilk kez Buzdokuz’da yayımlanacak şiirlerinin yanı sıra müstear isimle Yeni
Eleştiri geleneğini hicvettiği mizahi manifestosu da bu bölümde yer alıyor.
Atakan Yavuz kavramsal denemelerin bölümü Space’te bir lehimci olarak şairin özgür portresini çizerken
bu sayıda Yusuf Koşal Batılı avangard sanatçıları stalkladı ve bakış açılarını yorumladı.