Bir bakteri, insanın şiirine karşı şiir yazıyor. Bu şiirler NASA aracılığıyla uzaya gönderilmişti. InSight
sondasının güvertesinde mikroişlemcide dijital bir yük olarak oturuyor ve şu anda Mars’ın yüzeyindeki
Elysium Planitia bölgesini araştırıyor. Tüm bu süreci içeren Xenotext projesinin sahibi şair Christian Bök
ile Ertuğrul Rast, deneysel şiir, görsel şiir, patafizik, genetik, bilim-şiir ilişkisi gibi konuların işlendiği bir
söyleşi gerçekleştirdi. Buzdokuz’un Bök’e ayrılan bölümünde şairin şiirleri ile birlikte Ken Hunt’ın Bök
poetikasını açımlayan bir yazısı var.
André Leroi-Gourhan, “Elin, ifadenin içinde görmeye atıfta bulunduğu kendine özgü dili vardır,” der.
Onun tam da mitolojiye denk düşen görsel indeksi anlatmak için kullandığı “mitografik dil”, bugün
teknolojinin çok katmanlı uyaranlar ve ses aracılığıyla çeşitlendirdiği rasyonel-grafik dilini yankılar. Bu
dil, kaya resimlerinden dijital algoritmalara uzanır. Dile gelen/getiren bu insan eli, yeteneğin ve taklidin
kanıtı olmaktan çıkıp aklın ve imgelemin bir uzvuna dönüşmüştür. Buzdokuz, dilin işlerine olduğu
gibi elin işlerine de kayıtsız kalamaz. ESC’de Christian Bök, Jim Leftwich, Nico Vassilakis, Cansu Aybaş,
Oytun Akdeniz, Nergihan Yeşilyurt, Burak Ş. Çelik, Muhammed Yusuf Aktekin, Hakan Şarkdemir, Hafize
Çetinkaya’nın işleri yer alıyor.
CTRL+A bölümünün şairleri şöyle: Cengizhan Genç + Hayriye Ünal + Atakan Yavuz + Zeynep Arkan +
Ertuğrul Rast + Betül Aydın + Burak Ş. Çelik + Ali Berkay + Koray Karaduman + Dilara Elitaş + Mert
Özden + Vasfettin Yağız + Yunus Emre Altuntaş + Abdurrahman Ekinci + Yusuf Koşal + Rıdvan Temiz +
Mustafa Torun + Onur Ocak + Sadık Koç + Hasan Bozdaş + Özgür Ballı.
Atakan Yavuz kavramsal denemelerin bölümü Space’te bir makasçı olarak şair portresi sundu.
Eleştirmenin Buzdokuz’daki mekânı Caps Lock’ta Hayriye Ünal, Murat Üstübal, Sean Foley, Burak Ş.
Çelik, Muhammed Yusuf Aktekin’in yazıları; derginin End bölümünde Yusuf Koşal, Emre Söylemez, Mert
Özden ve Hanne Koç’un sürpriz işleri var.