Takıyye nedir?

“Onların dünyalıklarından elde etmek için dininden taviz verme; böyle davranırsan, onların gözünde küçüleceğin gibi, dünyalıklarından da mahrum kalırsın; dünyalıklarından mahrum kalmasan dahi, geçici ve âdi bir şeyi hayırlı ve ebedi bir hayata tercih etmiş...

J. J.

Aklını kullanmanın cilvesi mi, onurunu korumanın inceliği mi.. ne derseniz deyin. Ortaya koyduklarıyla zamana malolmuş kişiler ölse de peşi bırakılıp dinlenmeğe terkedilmez, iyi ve kötü anmalarla dünya serencamları sürer. Bunlardan biri de benim. İrlanda’da...

Beyin çorbacıları

Adam, lafta yayıncı, ama, okur-yazar ve yazar-çizer taifesinin devam ettiği mekan ve mahallerin önünden geçmez; geçmediği gibi neresi ve nerede bulunduklarını da bilmez. Çünkü kafasında eser diye, kalite diye bir mesele, bir problematik mevcut değildir. Dahası, böyle...

Dilencilik, yazarlığın şanından değildir

Dilencilik, yazarlığın şanından değildir Değerli kardeşim, İki cihanda muradına nail olmuş bahtiyar kullar arasında bulunmanı dilerim. Tarafımıza sual eylediğin mes’eleye gelince… Yazı yazma hususundaki iştiyakına rağmen yakanı bırakmadığını belirttiğin...