Akşamdı
bilinirdi göğün
kararmadan önce
karalandığı

Suydu
ürpertiyle yıkanırdı
kınalı saçları akşamın

Topraktı
taşladılar onu
bir yanlış anlamaya kurban
kefenlediler
müsekkin kokusuyla