Mavi Kalem

Ekin Ekilen Yere

Paylaş

Ne çok insan!
Diri sesler, hayattan hiçbir beklentisi kalmamış sesler, hırslı sesler, inatçı sesler, cimri sesler, korumacı sesler, kaderci sesler, insanî olan ne kadar şey varsa, sesler de o özellikleri taşıyor.
Telaşlı, aceleci, sakin, parlayıverecek kadar ısınmış sesler sonra…
Sonra numara yapan, kendini saklayan sesler.
Birisi selam verse selamından tanıyor insanları.
Tanıştırayım: Babam.
Ambardan bir avuç buğday alıyor, Hazreti Yusuf zamanından kalma.
Aldığı buğdayı bir avuç hareketiyle tekrar ambara döküyor.
İçi geçmiş!