Değini

Takıyye nedir?

“Onların dünyalıklarından elde etmek için dininden taviz verme; böyle davranırsan, onların gözünde küçüleceğin gibi, dünyalıklarından da mahrum kalırsın; dünyalıklarından mahrum kalmasan dahi, geçici ve âdi bir şeyi hayırlı ve ebedi bir hayata tercih etmiş olursun.” (İmam Gazali; İhya) Şöhret ve makam-mansıp basamaklarının başını tutmuş âhiretsizlerin (“solcular”ın) seni, elinden tutup şöhre ve makam mansıba tırmandırması (dergi […]

Değini

J. J.

Aklını kullanmanın cilvesi mi, onurunu korumanın inceliği mi.. ne derseniz deyin. Ortaya koyduklarıyla zamana malolmuş kişiler ölse de peşi bırakılıp dinlenmeğe terkedilmez, iyi ve kötü anmalarla dünya serencamları sürer. Bunlardan biri de benim. İrlanda’da doğmama rağmen İrlanda’dan nefret ettim; bu yüzden hayatımı gurbet ellerde bir garib olarak sürdürdüm, daha doğrusu süründürdüm. Süründürdüğüm bu hayata Zürih’te […]

Değini

Beyin çorbacıları

Adam, lafta yayıncı, ama, okur-yazar ve yazar-çizer taifesinin devam ettiği mekan ve mahallerin önünden geçmez; geçmediği gibi neresi ve nerede bulunduklarını da bilmez. Çünkü kafasında eser diye, kalite diye bir mesele, bir problematik mevcut değildir. Dahası, böyle bir meselenin mevcudiyetsizliğinden dolayı kalitesiz, yani eser seviyesinden yoksun kitapları yayımlayan yayınevi sahibi ve sorumluları, okur-yazar ve yazar-çizer […]

Deneme

Dilencilik, yazarlığın şanından değildir

Dilencilik, yazarlığın şanından değildir Değerli kardeşim, İki cihanda muradına nail olmuş bahtiyar kullar arasında bulunmanı dilerim. Tarafımıza sual eylediğin mes’eleye gelince… Yazı yazma hususundaki iştiyakına rağmen yakanı bırakmadığını belirttiğin tıkanıklık ve tutukluk sıkıntısını şöylece giderebileceğini ümid ediyorum: Bunun altında yatan nedenlerin en etkilisi, yayınlanıverecekmiş gibi yazmağa kalkışmaktır. Bu, bilhassa senin gibi, iyi ve sahibini utandırmayacak […]